onderzoekend leren

Onderzoekend leren

De huidige maatschappij verwacht kritischeveerkrachtige en doelbewuste burgers. Door de focus te leggen op de volgende vaardigheden: samenwerken (peertutoring), communiceren, creativiteit en probleemoplossend denken bereiden we onze kids voor op de steeds veranderende contexten in onze samenleving.

We laten ze geen abstracte principes onthouden maar experimenteren met concrete materialen en technologieën. Zo ontstaat er een grotere betrokkenheid en worden alle inhouden veel beter onthouden.

Kinderen leren hierdoor op een speelse manier de principes van onderzoekend en ontwerpend leren binnen de ruime context van STEAM. Niet alleen wetenschappen en techniek krijgen een prominente plaats maar ook de andere leergebieden komen op een innovatieve manier aan bod.