G2
juf Liesbeth en juf Thyrsa

Groep 2

juf Liesbeth en juf Thyrsa

Hoi, wij zijn juf Liesbeth en juf Thyrsa, de juffen van groep 2!

Wij nemen je op sleeptouw doorheen het tweede leerjaar.

Zo gaan we aan de slag met de getallen tot 100. Optellen en aftrekken, cijferen, vermenigvuldigen,...
Ook kloklezen, probleemoplossend denken, inhoud, gewicht en lengte komen aan bod.
Aan de hand van de ijsbergdidactiek maken we ons de leerstof stap voor stap eigen. 

We verfijnen onze schrijfkunsten… We vormen letters tot mooie woorden, die gieten we in mooie zinnen. Natuurlijk schrijven we hoofdletters en leestekens waar nodig. Er zijn heel wat schrijfkansen: ons vertelschrift, de klasbrievenbus, het donder- en pluimenboek. 

Zelfstandigheid’ is een sleutelwoord in groep 2. We proberen heel vaak eens om iets alleen te doen.
En wees niet verbaasd! Dat lukt echt al heel goed!

Tijdens het projectwerk gaan we aan de slag om meer bij te leren over de wereld om ons heen.
De geziene leerstof verwerken we in een lapbook.
Op regelmatige basis trekken we erop uit. Want zeg nu zelf? Hoe kan je beter leren dan door ervaringen opdoen en dingen uitproberen? Natuurlijk gaan we tijdens de projecten, ook creatief aan de slag met verf, klei, drama, muziek,… Een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de kinderen.

 

Kwartiermakers.

Groep 2: naar het zwin

Groep 2: Op bezoek bij de papierschepper

Groep 2: partnerwerk tijdens de taalles

Groep 2: Lego storymaker

Groep 2 naar MAM

Groep 2: Op stap met Roodkapje

Groep 2: Sinterklaas

G1/G2: Wandelen in Winterland.

We gaan composteren op school.

STEMtroopers aan het werk

G1-G6: Op uitstap naar het Zwin.