Passend onderwijs

Kindgericht werken

Passend onderwijs voor elk kind, zodat elk kind zich bij ons op school goed voelt en groeien kan!
Een gedachte waaraan we als team dagelijks werken.

De brede basiszorg gebeurt in de klas. Door gericht te differentiëren tijdens de activiteiten of lessen kunnen de kinderen ofwel met een korte instructie meteen aan de slag of met een verlengde instructie van de leerkracht de oefeningen maken.

Op geregelde tijdstippen overleggen de leerkrachten met de zorgcoördinator, waarin besproken wordt welke zorgverbredende maatregelen genomen moeten worden. In de klas of per leerling. Dit zijn preventieve of remediërende maatregelen voor kinderen met leerproblemen of snellerende kinderen. De maatregelen worden dan ook vaak geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De zorgcoördinator op school is juf Lucy. Zij coördineert het zorgbeleid, overlegt met de ouders en externen, werkt samen met het CLB, ... Samen met het zorgteam ondersteunen zij de leerkrachten bij de klasdifferentiatie, zorgen zij voor aangepast materiaal, ...

Alle info komt in het leerlingvolgsysteem. Zo wordt de groei van het kind nauwkeurig bijgehouden en kunnen we bij problemen onmiddellijk bijsturen.